miercuri, 26 octombrie 2016

Creșterea și educarea copiilor

Poate oare un copil de 5 ani să înveţe să se smerească dacă-şi doreşte aceasta?

Smerenia trebuie deprinsă din copilărie. Este foarte  corect. Important este să nu trăiască după cum vrea el ci să asculte de părinţi. El trebuie să împlinească cu exactitate voia lor şi nu cu nemulţumire, ci cu bucurie. Atunci va fi educat nu în smerenia exterioară, pentru a fi lăudat, ci în cea adevărată şi profundă, care este plăcută lui Dumnezeu. Un suflet smerit este mereu ușor, bucuros şi aduce tuturor doar lumină şi dragoste.
Dacă vrei să înveţi smerenia nu te poţi supăra și revolta din orice. N-ai voie să plângi de supărare că n-ai fost luat undeva sau nu ţi s-a permis să pleci, sau dacă ţi s-au interzis anumite lucruri. Trebuie să le iei  în felul următor: „Înseamnă că nu m-a binecuvântat Dumnezeu și nu este după voia Lui,și acestea îmi sunt de folos„.Trebuie să-ți faci temele în liniște,după porunca mamei.
(Arhimandrit  Ambrozie Iurasov)

luni, 5 septembrie 2016

Sfat de folos

În timpul cântării Heruvicului nu se stă în genunchi,chiar și în zilele obișnuite,deoarece noi ne asemănăm îngerilor și asistăm la săvârșirea Tainei cerești.Orice duminică este ca o zi de Paști,mai mică, iar de la Paști nu se mai fac metanii mari,fiindcă Dumnezeu l-a înălțat pe om.Tot din această cauză nu se stă nici in genunchi duminica și în zilele de sărbătoare până la Înălțarea Domnului.

"Îndrumar creștin pentru vremurile de azi"-Părintele Ambrozie Iurasov

duminică, 10 aprilie 2016

Rugăciune pentru părintele duhovnicesc către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpâna mea, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, împără­teasa cerului şi a pământului, ascul­tă strigătul sufletului meu şi primeş­te rugăciunea mea cea păcătoasă, o, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pentru părin­tele meu duhovnicesc, robul tău cel smerit (N).
Fii lui călăuzitoare, însoţeşte-l în toată vremea şi apără-l împreună cu sfinţii îngeri, dă-i putere atunci când este treaz, apără-l atunci când doar­me, mângâie-l când plânge, întăreşte-l când es­te deznădăjduit, izbăveşte-l de necazuri, slobozeşte-l de clevetiri, când este în neputinţă ridică-l, biruieşte demonii ce luptă împotriva lui, iar atunci când este în primejdie de moarte ajută-l.
În fiecare zi arată-l a fi înfricoşător pentru vrăj­maşii cei văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca ei să cu­noască că el este robul tău, Maică a Domnului,care ai născut pe Dumnezeu şi Împăratul, Căruia se cuvine cinste şi închinăciune în vecii vecilor.
Maică a Domnului, înmoaie inimile oameni­lor care se scoală cu răutate asupra lui.
Tu vezi greutăţile şi nevoile părintelui meu, căci necazurile lui numai ţie uneia îţi sunt cunos­cute. Tu îi ştii toate tainele sufletului. Priveşte cu milostivire la el din ceruri, uşurează-i suferin­ţele, acoperă-l cu acoperământul tău, cercetează-l cu milostivirea ta cerească, binecuvântează-i faptele şi dăruieşte-i ajutor nevăzut şi, cu sfinte­le lui rugăciuni, dăruieşte-mi smerenie, învinui­re de sine, răbdare, întreagă înţelepciune, tăcere şi acoperă-mă de toate năpastele şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. Amin.

Părintele Ambrozie Iurasov-Îndrumar de spovedanie