duminică, 10 aprilie 2016

Rugăciune pentru părintele duhovnicesc către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpâna mea, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, împără­teasa cerului şi a pământului, ascul­tă strigătul sufletului meu şi primeş­te rugăciunea mea cea păcătoasă, o, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pentru părin­tele meu duhovnicesc, robul tău cel smerit (N).
Fii lui călăuzitoare, însoţeşte-l în toată vremea şi apără-l împreună cu sfinţii îngeri, dă-i putere atunci când este treaz, apără-l atunci când doar­me, mângâie-l când plânge, întăreşte-l când es­te deznădăjduit, izbăveşte-l de necazuri, slobozeşte-l de clevetiri, când este în neputinţă ridică-l, biruieşte demonii ce luptă împotriva lui, iar atunci când este în primejdie de moarte ajută-l.
În fiecare zi arată-l a fi înfricoşător pentru vrăj­maşii cei văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca ei să cu­noască că el este robul tău, Maică a Domnului,care ai născut pe Dumnezeu şi Împăratul, Căruia se cuvine cinste şi închinăciune în vecii vecilor.
Maică a Domnului, înmoaie inimile oameni­lor care se scoală cu răutate asupra lui.
Tu vezi greutăţile şi nevoile părintelui meu, căci necazurile lui numai ţie uneia îţi sunt cunos­cute. Tu îi ştii toate tainele sufletului. Priveşte cu milostivire la el din ceruri, uşurează-i suferin­ţele, acoperă-l cu acoperământul tău, cercetează-l cu milostivirea ta cerească, binecuvântează-i faptele şi dăruieşte-i ajutor nevăzut şi, cu sfinte­le lui rugăciuni, dăruieşte-mi smerenie, învinui­re de sine, răbdare, întreagă înţelepciune, tăcere şi acoperă-mă de toate năpastele şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. Amin.

Părintele Ambrozie Iurasov-Îndrumar de spovedanie