vineri, 1 mai 2009

RUGÃCIUNE PENTRU PÃRINTELE DUHOVNIC


RUGÃCIUNE PENTRU PÃRINTELE DUHOVNIC

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru robul tău, duhovnicul meu (Nume) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în faţa Ta, aşa cum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greselile lui pentru dragostea şi jertfa stăruitoare ca să pun început bun de pocainţă eu, oaia rătăcită. Cerceteaza-l degrabă şi vezi nevoile lui. Vindecă-l de toată boala şi întinăciunea tupească şi sufletească si de slăbiciunea firii celei căzute. Izbăveşte-l de toti vrăjmaşii văzuti şi nevăzuti, de tot răul şi ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele . Sporeste-i întelepciunea, îndelunga rabdare, liniştea, pacea şi multumirea sufletească. Înmulţeşte-i puterea, sporeşte-i blândeţea şi purtarea de grijă si împlineşte toate cele de folos lui. Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care se pogoară de la Tine Împaratul Luminii. Bine-sporeşte în el Doamne şi daruieşte-l sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău. Amin.(Metanie) Împarate Ceresc Mângâietorule, deschide stavila cerului şi plouă peste duhovnicul meu (N) belsug de har şi bogată milă. Pogoară-te asupra lui, odihneste în el pururea şi revarsă peste el mulţimea îndurărilor Tale. Amin.(M) Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău Acoperământ pe robul tau, duhovnicul meu (N) si roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiasca pentru rugaciunile tale. Izbăveşte-l de toată ispita trupească si sufletească,curaţă-l, tămăduieşte-l, întăreste-l şi sănătate deplină dăruieşte-i. Amin.(M) Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiasca si să mântuiască pe duhovnicul meu (N), pentru rugăciunile tale. Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Bunului Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (N), pentru rugaciunile tale. Cele nouă Puteri Ceresti, Sfintilor Romani - mucenici si muceniţe, cuvioşi si cuvioase - Preacuvioşilor Parinti ai noştri şi sfinţii a căror pomenire se face astazi, impreuna cu toti sfintii, rugati-vă lui Dumnezeu să miluiasca si mantuiasca pe (N) pentru rugaciunile voastre. Amin. Amin. Amin.(Metanii)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu