duminică, 9 august 2009

Ţie, Doamne!


Sfântul Nicolae Velimirovici

La sfârşitul fiecărei ectenii, preotul cheamă poporul să se dea în chip deplin Domnului Hristos, zicând: „Pe noi înşine, şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm!" La care poporul răspunde: „Ţie, Doamne!"
Acestea sunt nişte cuvinte foarte importante, şi pot fi aplicate în multe împrejurări din viaţa omenească.
Când ai sănătate şi spor la treabă, înalţă-ţi inima şi zi: „Ţie, Doamne!"
Când oamenii te cinstesc şi te laudă, spune-ţi în sinea ta: „Nu eu merit asta, asta nu se cuvine mie, ci - Ţie, Doamne!"
Când îţi trimiţi copiii la muncă ori la şcoală ori în armată, binecuvântează-i din pragul casei tale şi zi: „îi dau în grijă - Ţie, Doamne!"
Când te lovesc invidia omenească şi necredinţa prietenilor, nu cădea cu duhul şi nu ţine amărăciune în inima ta, ci zi: „Toate acestea le dau spre judecată şi dreptate - Ţie, Doamne!"
Când mergi în urma sicriului ce poartă tot ce ai mai drag, păşeşte cu vitejie ca atunci când duci un dar celui mai mare prieten, şi zi: „Acest suflet drag ţi-l aduc în dar - Ţie, Doamne!"
Când se vor aduna asupra ta chipurile întunecate ale ispitelor drăceşti, şi suferinţelor, şi bolilor, nu deznădăjdui, ci spune: „Ajutor şi milă cer - Ţie, Doamne!"
Când îngerul morţii va veni la patul tău, nu te speria - prieten este - ci iartă-te cu această lume şi spune: „Sufletul meu pocăit îl dau în mâini - Ţie, Doamne!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu