joi, 17 septembrie 2009

Dumnezeiasca slujbă


Fără Sfânta Biserică văzută nu ar putea exista Sfintele Taine ale lui Hristos, fără de care omul nu poate moşteni viaţa veşnică. Rugăciunea bisericească are o aşa putere şi însemnătate, încât numai cuvintele "Doamne, miluieşte" rostite în biserică întrec toate exerciţiile duhovniceşti din chilie; şi tocmai de aceea Sfinţii Părinţi, stând în sfânta biserică îşi închipuiau că stau în ceruri înaintea Tronului lui Dumnezeu.-Sfântul Antonie de la Optina


Cât de bine este să fii în biserică, să asculţi sfintele rugăciuni şi psalmodieri! Ce adânc este ascuns în cugetările psalmilor şi în celelalte cugetări sfinte! Desigur, este cu neputinţă să-l urmăreşti tot timpul pe citeţ, dar măcar o idee dacă-ţi rămâne şi tot e bine.-Sfântul Nicon de la Optina


La Utrenie trebuie să mergem, pentru că în timpul Liturghiei se aduce pentru noi Jertfa fără de sânge înaintea lui Dumnezeu, şi mergând la Utrenie ne aducem pe noi înşine jertfă înaintea Domnului; jertfim pentru El odihna noastră. -Sfântul Moise de la Optina

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu