sâmbătă, 20 iunie 2009

Rugaciunea Sfântului Ioan de Kronstadt


Prin Tine, Doamne, viez, prin Tine răsuflu, văd, aud, pipăi, miros. Prin Tine gândesc, vorbesc, cuget, îmi închipui, mă bucur, îmi amintesc, mă liniştesc, mă pocăiesc, mă curăţesc, mă întăresc, mă tămăduiesc, mă luminez, mă izbăvesc de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, prăznuiesc biruinţa asupra patimilor înşelătoare şi pierzătoare. Prin Tine si pe Tine Te mărturisesc, Te proslăvesc, Îţi mulţumesc şi Te iubesc; prin Tine mă lupt cu păcatul atotstricător; prin Tine până acum trăiesc şi nu mai mor, umblu şi lucrez, slujesc sfinţeniei şi dreptăţii Tale, măririi Tale celei neurmate, prin Tine dispreţuiesc toată minciuna, necredinţa, nebunia celor mândri, care se leapădă de Tine, care Te hulesc cu obrăznicie, prosteşte, chiar dacă spun sus şi tare despre sine că sunt deştepţi, că sunt intelectuali şi raţionali. Cu Tine mor şi cu Tine nădăjduiesc să înviez din morţi şi să trăiesc cu Tine şi în Tine în vecii ne­sfârşiţi. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu