vineri, 2 octombrie 2009

Sfîntul Andrei cel nebun pentru Hristos


Mărturisirea diavolului

În timp ce discutau acestea, satana, pe care numai sfântul îl vedea, stătea acolo şi pregătea cursă pentru Epifanie.
- Fugi de aici vicleanule şi necuratule, - îi spuse Cuvio­sul.
- Mai viclean şi mai batjocoritor decât tine nu există altul în această cetate, i-a răspuns satana. Şi dacă vrei să-ţi spun adevărul, va veni timpul când îmi voi pierde meş­teşugul, căci oamenii vor deveni mai vicleni decât diavolii, aşa încât copiii cei mici vor vicleni mai mult decât cei mari. Aşadar, noi vom înceta atunci să-i războim pe oameni, de vreme ce vor cunoaşte de la ei înşişi vicleşugul.
- De unde le-ai aflat acestea? l-a întrebat Cuviosul.
- Tatăl nostru, - a răspuns diavolul, este experimentat. Şade în iad şi vrăjeşte. Apoi ne învaţă şi pe noi, pentru că firea noastră nu cunoaşte nimic.
- De care păcate vă bucuraţi mai mult voi, diavolii? - a întrebat fericitul.
- De slujirea la idoli, de magie şi de fermecătorie, - a răspuns diavolul. Însă mai ales de zavistie şi de ţinerea de minte a răului, care se fac pricină pentru toate relele. De asemenea, de păcatul sodomiei şi al preadesfrânării.
- Dacă cineva se leapădă de patimile voastre diavoleşti şi se apropie cu pocăinţă de Domnul, ce simţiţi?
- Bine, dar nu ştii că aceasta ne pricinuieşte dezgust şi ne scoate din fire? Nădăjduim însă că se va întoarce iarăşi la voia noastră, pentru că mulţi, deşi s-au lepădat de noi şi ne-au trădat, s-au reîntors la noi şi i-am câştigat.
Când Cuviosul a auzit acestea, a suflat asupra lui şi acela îndată s-a făcut nevăzut.

Un comentariu: