marți, 7 aprilie 2009


Iustin Popovici-30 de ani de la plecarea la Domnul


"Sfinţii, întrucât ei sunt sfinţiţi şi iluminaţi de Duhul Sfânt, sunt şi adevăraţi dascăli şi educatori.
Educaţia fără sfinţenie, şi anume educaţia fără sfinţirea de către Duhul Sfânt, şi fără
desăvârşirea şi împlinirea omului prin Dumnezeu-omul Hristos, adică educaţia ateistă, a
influenţat Europa, ducând la idolatria umanistă. Nu este important dacă această idolatrie se manifestă prin divinizarea papei sau a culturii, ştiinţei, civilizaţiei, artelor, politicii, modei
".

"Avem nevoie de un nou proorocIeremia, şi de o nouă plângere: omul european şi-a încheiat misiunea şi a creat un om nou fărăde Dumnezeu şi fără suflet.[...]Întrucât acest om L-aucis atât pe Dumnezeu, cât şi sufletul din el, tipul de om european comite un adevărat suicid.Suicidul este, de fapt, rezultatul inevitabil al uciderii lui Dumnezeu. Educaţia fără Dumnezeu a dus Europa şi întreaga lume într-un asemenea întuneric desăvârşit, întuneric pe care umanitatea nu l-a mai cunoscut vreodată. În acest întuneric nimeni nu recunoaşte pe cineva drept fratele său!"

"În toate strădaniile sale umaniste, omul strigă de fapt după Dumnezeu-omul Hristos.Apariţia în această lume, a Dumnezeu-omului Hristos a fost naturală, raţională şi necesară.Fiindcă numai Hristos poate să elibereze cu totul spiritul uman chinuit care s-a îmbolnăvit dinpricina umanismului celui fără de Dumnezeu. Numai El poate împlini orice dorire a esenţeinoastre omeneşti celei după chipul lui Dumnezeu: setea noastră după viaţa infinită, dreptateainfinită, adevărul şi binele infinit, cât şi după infinitatea dumnezeirii".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu