marți, 14 aprilie 2009


"Vremea sfârşitului nu o ştie nimeni, chiar dacă pare aproape, nu o ştim; oricât de aproape ar fi, el rămâne totuşi viitor. În prezent avem aceeaşi străveche luptă împotriva puterilor nevăzute, împotriva lumii şi împotriva propriilor patimi, de rezultatul căreia depinde soarta noastră veşnică. Să ne luptăm cât mai e încă ziuă, folosind timpul şi armele date de Atotmilostivul nostru Dumnezeu!
Într-adevăr, astăzi avem mai multă nevoie decât avea Cuviosul Paisie de o întoarcere la izvoarele Ortodoxiei autentice! Situaţia noastră e disperată! Şi, totuşi, mila lui Dumnezeu nu ne părăseşte, şi chiar şi astăzi putem spune că există o mişcare spre Ortodoxia autentică care respinge conştient indiferenţa, modernismul sau chiar apostazia care sunt predicate de teologi şi ierarhi ortodocşi de faimă mondială, mişcare care flămânzeşte după ceva mai mult decât Ortodoxia „îndătinată”, lipsită de putere în faţa asalturilor unei lumi rafinate, pricepute în distrugerea sufletelor. E adevărat, desigur, că lumea saturată de Sfânta Ortodoxie care l-a dat pe Cuviosul Paisie nu mai există, şi e de asemenea adevărat că glasul „bătrânilor de-Dumnezeu purtători” pe care i-a întâlnit sau i-a format pe calea sa Paisie, chiar şi într-o epocă de declin spiritual, e pur şi simplu de neauzit în zilele noastre care sunt cu siguranţă zilele creştinilor de pe urmă. Şi, totuşi, nu se poate ca flacăra zelului cu adevărat ortodox să moară înaintea celei de-a Doua Veniri a lui Hristos şi nici, dacă această flacără există, Hristos Dumnezeul nostru să nu arate chiar şi acum râvnitorilor Săi cum să ducă o viaţă ortodoxă adevărată şi inspirată. În realitate, mesajul Cuviosului Paisie se adresează tocmai şi direct nouă, creştinilor de pe urmă: în „sulul” său despre „rugăciunea minţii” el spune că Sfinţii Părinţi au scris cărţile lor „prin purtarea de grijă deosebită a lui Dumnezeu ca în vremurile de pe urmă această lucrare dumnezeiască să nu cadă în uitare”. Mulţi tineri din ziua de astăzi sunt în căutarea unui guru, fiind gata de a deveni sclavii oricărui astfel de candidat ce s-ar ivi; dar vai de aceia care se folosesc de climatul acestor vremi pentru a se proclama pe ei însuşi „bătrâni purtători-de-Dumnezeu” din vechea tradiţie – astfel aceştia se amăgesc pe ei însisi si îi amăgesc si pe alţii.
Mai presus de orice, vremurile noastre cheamă la osteneli smerite si tăcute, cu dragoste şi admiraţie faţă de ceilalţi nevoitori pe calea vieţii duhovnicesti ortodoxe şi o hotărâre fermă ce nu se descurajează din pricina atmosferei nefavorabile. Noi, creştinii vremurilor de pe urmă, suntem în permanenţă chemaţi să lucrăm asupra noastră înşine, să fim supusi părinţilor şi autorităţilor duhovniceşti, să ducem o viaţă cuviincioasă cu cel puţin un minimum de disciplină duhovnicească si cu o lectură regulată a literaturii duhovnicesti ortodoxe pe care Cuviosul Paisie a transmis-o şi nouă, celor de astăzi, să veghem asupra păcatelor si căderilor noastre fără a-i judeca pe alţii. Dacă vom face aşa, chiar în aceste vremuri teribile, putem avea nădejde – cu mila lui Dumnezeu – de mântuire a sufletelor noastre".
Serafim Rose

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu