sâmbătă, 4 aprilie 2009

MĂŞTILE CELE "NEVINOVATE" ALE SECULARIZĂRII CREŞTINILOR


Fragment din cartea

„RASPUNSURI LA INTREBARI ALE TINERILOR”
Arh. Spiridonos Logothetis
Întâistătătorul Sfintei Mănăstiri a Schimbării la Faţă a Mântuitorului din Nafpaktos

"- O întrebare, părinte. Putem include şi egoismul în cele lumeşti?
- Desigur, o mare mască a diavolului şi de succes este însuşi eul omului, al omului materialist, trupesc. Greşit în­ţeles drept interes personal aşa-numitul individualism. El ne călăuzeşte direct către secularizarea mădularelor Bise­ricii noastre, Biserică pentru care este definitorie tocmai negarea acestui eu şi iubirea de aproapele
, de vreme ce în­suşi Domnul zice: „Oricine vrea să-mi urmeze mie să se lepede de sine".
Din nefericire, diavolul a câştigat foarte multe prin in­termediul individualismului, care în final a devenit şi filo­zofie oficială: teoria individualismului sau aşa-zisul uma­nism al societăţii apusese.
Ce este umanismul apusean? Umanism este un cuvânt de origine străină. Ar însemna grijă pentru om. Dar uma­nismul apusean este cu mult mai mult decât grijă faţă de om. Înseamnă secularizare, secularizare satanică, de vreme ce, potrivit teoriei şi învăţăturii lui, toate bunurile sunt pentru om şi fiecare om trebuie să le dobândească şi să se desfăteze cu ele în această viaţă. Toţi oamenii, şi toate bu­nurile pentru fiecare! Dacă e cu putinţă. Dar cu umanismul ăsta au căzut în capcană, în plasa diavolului, întreaga Europă, şi America, şi Asia, şi Africa, şi Australia, întrea­ga cultură occidentală, care fără îndoială că este o cultură secularizată, îndrăgostită şi unită de lume, o cultură osân­dită la stricăciune şi la dezintegrare, împreună cu elemen­tele mincinoase din care a clădit-o diavolul.
- Oare, părinte, există şi alte măşti ale diavolului care ne atrag către secularizare?
- Da, copile, sunt ereziile. Ereziile nu au rostul decât de a ne conduce către secularizare, căci toate au fost făcute din aceeaşi şmecherie vicleană şi diabolică, astfel încât să pară duhovniceşti, creştineşti, lucruri ortodoxe, dar în substanţa lor să fie făcături lumeşti, care una par şi altceva sunt; ele încearcă să taie sfântul cap din trupul Bisericii şi în locul lui Hristos să pună lumea şi pe cele lumeşti. Şi în acest punct, din nefericire, trebuie să recunoaştem că mulţi dintre mem­brii Bisericii au fost înşelaţi şi târâţi către secularizare, de vreme ce au urmat învăţăturile şi exemplul ereziilor şi s-au înscris în aşa-zisele biserici ale lor.
Şi nu mă refer numai la iehoviţi, cei care au negat per­soana dumnezeiesc-omenească a lui Hristos şi L-au cobo­rât din Sfânta Treime şi L-au făcut un simplu om ca şi noi. Mă refer şi la celelalte erezii, şi mai ales la marile erezii ale catolicismului sau papismului şi ale protestantismului. Protestantismul şi papismul au condus pe protestanţi şi ca­tolici la secularizare. De exemplu, s-au dat lupte între papişti şi protestanţi pe întreg pământul de dragul puterii pă­mânteşti. Şi Papa a fost întotdeauna şi până astăzi un stă­pân lumesc.
Da, nu sunt exagerări. Astăzi stăpâneşte statul Vatica­nului, care este un stat deplin, având chiar şi armată la dis­poziţia lui, având ambasadori politici în toate statele lumii.
Toţi aceştia au iubit lumea, s-au îndrăgostit de lume, şi nu de Dumnezeu. Aceasta este secularizarea. Pentru că şi-au dat şi sufletul, şi trupul lor lumii şi avuţiei diavolului, ataşându-se avuţiilor şi lucrurilor diavoleşti. Catolici şi pro­testanţi se îndreaptă în această direcţie sau se găsesc sub stăpânirea teoriilor, ideologiilor, ereziilor secularizate, deci şi viaţa lor este secularizată, stăpânită de cultul pentru lume şi pentru consum, de cultul individualismului şi al stăpânirilor în clase."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu