luni, 5 septembrie 2016

Sfat de folos

În timpul cântării Heruvicului nu se stă în genunchi,chiar și în zilele obișnuite,deoarece noi ne asemănăm îngerilor și asistăm la săvârșirea Tainei cerești.Orice duminică este ca o zi de Paști,mai mică, iar de la Paști nu se mai fac metanii mari,fiindcă Dumnezeu l-a înălțat pe om.Tot din această cauză nu se stă nici in genunchi duminica și în zilele de sărbătoare până la Înălțarea Domnului.

Îndrumar creștin pentru vremurile de azi-Părintele Ambrozie Iurasov

duminică, 10 aprilie 2016

Rugăciune pentru părintele duhovnicesc către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpâna mea, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, împără­teasa cerului şi a pământului, ascul­tă strigătul sufletului meu şi primeş­te rugăciunea mea cea păcătoasă, o, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pentru părin­tele meu duhovnicesc, robul tău cel smerit (N).
Fii lui călăuzitoare, însoţeşte-l în toată vremea şi apără-l împreună cu sfinţii îngeri, dă-i putere atunci când este treaz, apără-l atunci când doar­me, mângâie-l când plânge, întăreşte-l când es­te deznădăjduit, izbăveşte-l de necazuri, slobozeşte-l de clevetiri, când este în neputinţă ridică-l, biruieşte demonii ce luptă împotriva lui, iar atunci când este în primejdie de moarte ajută-l.
În fiecare zi arată-l a fi înfricoşător pentru vrăj­maşii cei văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca ei să cu­noască că el este robul tău, Maică a Domnului,care ai născut pe Dumnezeu şi Împăratul, Căruia se cuvine cinste şi închinăciune în vecii vecilor.
Maică a Domnului, înmoaie inimile oameni­lor care se scoală cu răutate asupra lui.
Tu vezi greutăţile şi nevoile părintelui meu, căci necazurile lui numai ţie uneia îţi sunt cunos­cute. Tu îi ştii toate tainele sufletului. Priveşte cu milostivire la el din ceruri, uşurează-i suferin­ţele, acoperă-l cu acoperământul tău, cercetează-l cu milostivirea ta cerească, binecuvântează-i faptele şi dăruieşte-i ajutor nevăzut şi, cu sfinte­le lui rugăciuni, dăruieşte-mi smerenie, învinui­re de sine, răbdare, întreagă înţelepciune, tăcere şi acoperă-mă de toate năpastele şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. Amin.

Părintele Ambrozie Iurasov-Îndrumar de spovedanie

vineri, 28 decembrie 2012

Hristos a Înviat !: Noaptea de Anul Nou – prilej pentru neprețuite bin...

 Noaptea de Anul Nou – prilej pentru neprețuite bin...:  În noaptea trecerii dintre ani, creștinii ortodocși din toată lumea participă întru osteneală duhovnicească la Slujba de Anul Nou.  „Aşad...
Continuarea aici